Ποιοι κανόνες διέπουν την ασφάλιση των εργαζόμενων σήμερα στην Ελλάδα; Υπό ποιες προϋποθέσεις λαμβάνει κανείς σύνταξη, πλήρη ή μειωμένη;

ΕΦΚΑ (κύρια ασφάλιση) και ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση – εφάπαξ παροχές) αποτελούν τους πυλώνες του συστήματος μετά τη συγχώνευση όλων των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΟΓΑ είναι μόνο κάποια από τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης που συγχωνεύθηκαν δημιουργώντας τον  ΕΦΚΑ.

Συντάξεις παλαιών και νέων ασφαλισμένων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου– προνοιακά επιδόματα.

  • Μελέτη συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων όλων των ασφαλιστικών ταμείων
  • Υπολογισμός ποσού σύνταξης
  • Κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης και παρακολούθηση αυτών έως την έκδοση οριστικής απόφασης.
  • Ενστάσεις επί παντός τύπου αποφάσεων των ασφαλιστικών ταμείων.
  • Προσφυγές επί αποφάσεων των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των ασφαλιστικών ταμείων
  • Προνοιακά Επιδόματα

Χρειάζεστε νομικές συμβουλές;

Κάντε το 1ο βήμα, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ραντεβού
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία

ή καλέστε στο 210 9608640