Το εμπόριο είναι μια δραστηριότητα που συνιστά́ βασικό́ κλάδο τις οικονομίας και συνεπώς δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Η μεγάλη του ανάπτυξη έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση πληθώρας οικονομικών δραστηριοτήτων και έτσι το εμπορικό́ δίκαιο καλείται να ρυθμίσει πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους νομικές σχέσεις και καταστάσεις.

Το κράτος νομοθετεί ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του εμπορίου θέτοντας κανόνες που αφορούν π.χ. τον ανταγωνισμό́, τους όρους σύστασης αλλά και πτώχευσης των εταιρειών, τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Εταιρίες

  • Σύσταση προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ)
  • Σύσταση κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
  • Μεταβολές –Τροποποιήσεις εταιριών
  • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος (Όνομα, Λογότυπο, Επωνυμία)

 

Κατοχύρωση Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος

 

Αξιόγραφα

  • Επιταγές
  • Συναλλαγματικές
  • Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

 

Χρειάζεστε νομικές συμβουλές;

Κάντε το 1ο βήμα, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ραντεβού
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία

ή καλέστε στο 210 9608640